Mağara Sembolleri - Resmi USB Listesi

Uluslararası Mağarabilim Birliği UMB Çalışma Grubu "Mağara Araştırma ve Haritalama"

Listeye Giriş

1995 yılında Breitenbach (İsviçre) yapılan II. Uluslararası Yeraltı Topoğrafyası Çalıştayında, değişik ülkelere ait Mağara Sembollerinin listeleri tartışılmıştır. Temel alınan semboller yeni bir liste altında toplanmış ve uluslararası mağara sembolleri listesi olarak önerilmiştir. Bu öneri La Chaux de Fonds’da UMB kongresinde tartışılmış, daha sonra her üye ülkenin delegesi tarafından oylanarak kabul edilmiştir.

Bu liste ayrıntılı, uluslararası destekli, bir ülke için gerekli ise kendilerine ait ek sembollerin tanıtıldığı bir liste olmalıdır. Bu yüzden anlamlı ek sembollerin kullanılması engellenmemiştir.

Etkin araştırıcıların ve teknik ressamlar ile oluşturulan bütün sembollerin ve işaretlerin planı bir mağara sisteminin belgeleme çalışmasının yarısını oluşturmaktadır. Geriye kalan en önemli bölüm ise çizim ile anlatılamayacak olgu olan sistemin ayrıtılı tanımlanmasıdır. Yazılı mağara tanımlamaları bu yüzden oldukça önemlidir. Bitki ve hayvan gözlemleri, mağaranın bulunduğu yer ve giriş ağzına giden yolun tanımlanması, araştırmanın tarihçesi, gerekli minimun malzemenin listesi kadar jeolojik gözlemler, sedimanlar, mağaradaki hava koşulları ayrıntılı mağara belgelemesinde bulunmalıdır.

Galerilerin sürekli olduğunun varsayımı aynı şekilde belirgin galerilerin oluşumuna ait teoriler mağara tanımlamasını oluşturmakta, iyi yapılmış bir mağara haritası ile birlikte gelecekteki çalışmalar için değerli bir temel oluşturmaktadır.

Bu yüzden yanlız mağara plan ve kesit belgelemesi değil (9. Ulusal Kongre 1991, Charmey), ayrıca yukarıda, mağaraların sözü edilen tanımlamalarıda dikkate alınmalıdır!

Yazarın Adresi:

Philipp Häuselmann
Giebelweg 6
CH-3323 Baeriswil (Switzerland)

Tel: ++41-77-426 23 90
e-mail: praezis (at) speleo (dot) ch

Web-Programlama:

Andreas Neumann
Böschacherstrasse 10a
CH-8624 Grüt (Switzerland)

Tel: ++41-44-944 72 66
WWW: http://www.carto.net/neumann/
e-mail: a.neumann (at) carto (dot) net

Sembol Seçimine Geri Dön, Dil Seçimine Geri Dön